Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Υποχρεωτική έκδοση δελτίων και σε φιλικές διοργανώσεις

Η Αθλητική Ομοσπονδία TAEKWON-DO Ελλάδος σας ενημερώνει ότι μετά από απόφαση του Δ.Σ., όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε αθλητική συνάντηση ,ακόμα και στα φιλικά πρωταθλήματα, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά αθλητικό δελτίο (το οποίο φέρει σφραγίδα ιατρού) και θα πρέπει να το επιδεικνύουν στην αγωνόδικο της εκάστοτε αθλητικής συνάντησης.

Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε με γνώμονα την ασφαλέστερη συμμετοχή των αθλητών σε κάθε διοργάνωση ,δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διοργανώσεις που πραγματοποιούνται για τις μικρές ηλικιακές ομάδες αθλητών-τριών.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr