Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών αθλητικής καταλληλότητας

Όπως είθισται η συμμετοχή ενός αθλητή σε μια προπόνηση ή σε μια αγωνιστική διοργάνωση προϋποθέτει την πιστοποίηση από ιατρό ό τι είναι κλινικά υγιής και έχει την ικανότητα να διαγωνισθεί (άρθρο 33 παρ.9 Ν. 2725/1999). Ενώ μέχρι τώρα η εν λόγω ιατρική γνωμάτευση μπορούσε να εξασφαλιστεί από ιατρούς δημόσιου φορέα, με μια ανακοίνωση του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω της Γενική Γραμματείας Αθλητισμού ενημερώνει ότι

«Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 5 ν. 3418/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 3637/2007, καθώς και την υπ’ αριθμ. 379/Ευρ.551/14 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν την ίδια νομική ισχύ και κύρος ανεξάρτητα από το εάν εκδίδονται από ιδιώτες ιατρούς ή από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.»

Δείτε παρακάτω την σχετική επίσημη ανακοίνωση:

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr