Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Έναρξη Μαθημάτων Σχολής Προπονητών Taekwon-do I.T.F. Γ Κατηγορίας 2014

Η Αθλητική Ομοσπονδία Taekwon-do Ελλάδος προκηρύσσει την διεξαγωγή μαθημάτων τρίμηνης διάρκειας για απόκτηση προπονητικού διπλώματος. Με την σύμφωνη γνώμη και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα μαθήματα θα διεξάγονται από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο, με πιθανότατη ημερομηνία έναρξης την 4/7/2014. Λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό της σχολής προπονητών και την αυξημένη ζήτηση, η Α.Ο.Τ.Ε. ζητεί από όλους τους υποψήφιους να προσκομίσουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία συμμετοχής που ανήκουν. Ακόμη βασική προϋπόθεση συμμετοχής στα μαθήματα αποτελεί η ηλικία των υποψηφίων οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι κάτω των εικοσιένα (23) και άνω των σαρανταεφτά (47) ετών.

Περισσότερες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς συμμετοχής των υποψηφίων όπως το κόστος, ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κάθε κατηγορίας συμμετοχής, δείτε τα παρακάτω έγγραφα:

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr