Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Αποφάσεις Δ.Σ. 10-9-2015

Η Α.Ο.Τ.Ε. σας ενημερώνει για τις αποφάσεις του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 10-09-2015.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr