Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας - Αίτηση για βεβαίωση ενεργού αθλητή

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και αίτηση που χρειάζεται να κάνουν οι αθλητές προς την Α.Ο.Τ.Ε. για να πάρουν τη βεβαίωση εν ενεργεία αθλητή που ζητά το Υπουργείο Παιδείας.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτηση με Φαξ ή email.

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας για εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2015-2016Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας για εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2015-2016

Αίτηση Εν Ενεργεία Αίτηση Εν Ενεργεία Αίτηση Εν Ενεργεία

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr