Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Εθνικό Τεχνικό Σεμινάριο & Διεθνές Σεμινάριο Instructor 25-26/10/2014

Στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2014 η Αθλητική Ομοσπονδία Tae-kwon-do Ελλάδος θα διεξάγει Eθνικό τεχνικό σεμινάριο και Διεθνές σεμινάριο Instructor με κεντρικό ομιλητή τον Grandmaster Kim Ung Chol (9 Dan), μέλος της τεχνικής επιτροπής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Taekwon-Do (I.T.F.).

Υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του οργανώθηκε το πρόγραμμα του σεμιναρίου. Το τελευταίο περιλαμβάνει θεμελιώδεις ασκήσεις και ασκήσεις αυτοάμυνας, Tul, Matsogi και θεωρητικές προσεγγίσεις. Δικαίωμα παρακολούθησης του διήμερου έχουν όλοι οι ασκούμενοι της Α.Ο.Τ.Ε. Όσον αφορά όμως το δικαίωμα συμμετοχής και το κόστος, αυτά ορίζονται διαφορετικά για το εθνικό τεχνικό σεμινάριο και το σεμινάριο Instructor, όπως μπορείτε να δείτε μέσα στην επίσημη προκήρυξη.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr