Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προπονητές Εθνικής Ομάδας 2015

Η Αθλητική Ομοσπονδία Taekwon-do Ελλάδος καλεί όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν ως ομοσπονδιακοί προπονητές για το έτος 2015, να υποβάλουν αίτηση έως τις 25 Φεβρουαρίου 2015. Όσοι από τους υποψήφιους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά υποχρεούνται να προσκομίσουν μαζί με αυτή και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων είναι η:

  • η κατοχή 4ου βαθμού Dan
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Δίπλωμα προπονητή Taekwon-do ή πτυχίο ΤΕΦΑΑ.

Η τελική επιλογή θα γίνει από κοινού μεταξύ της Τεχνικής Επιτροπής και του Διοικητικού συμβουλίου της ΑΟΤΕ.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr