Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Ενημέρωση για Διαγραφή Σωματείων

Η Αθλητική Ομοσπονδία Τaekwondo Ελλάδος ενημερώνει ότι στην προσεχή Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 21/3/2015 θα προβεί σε διαγραφές συλλόγων βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 (περί διαγραφή μέλους) του καταστατικού.

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συλλόγους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περί συμμετοχής σε επίσημες συναντήσεις και εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων προς την ΑΟΤΕ, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από σήμερα 29/1/2015 να απολογηθούν γραπτώς ενώπιον του Δ.Σ. Εάν παρέλθει η προθεσμία των είκοσι ημερών και το σωματείο δεν υποβάλλει την αιτιολογία εγγράφως θεωρείται ότι αποδέχεται και συνομολογεί τις σε βάρος του διαπιστωμένες παραβάσεις.

Αναλυτικότερα για τις διατάξεις του άρθρου 6 του καταστατικού δείτε παρακάτω.

PDfΕνημέρωση για Διαγραφές Σωματείων

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr