Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Ευχητήρια Κάρτα 2015

Το 2015 φέρνει την
Αθλητική Ομοσπονδία TAEKWON-DO Ελλάδος
πιο κοντά στους στόχους της.
Σας ευχόμαστε επίσης να θέσετε σωστούς στόχους
να έχετε την δύναμη να αφοσιωθείτε σε αυτούς
και να καταφέρετε να τους υλοποιήσετε.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
  New year bring
Athletic TAEKWON-DO Federation of Hellas
closer to its goals.
May new year also helps you
set the right goals and
give you the strength to achieve them.
Yours in Taekwon-Do

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr