Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Μεταφορά ημερομηνίας έναρξης της Σχολής Προπονητών TAE KWON-DO-ITF Γ κατηγορίας

Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών TAE KWON DO - ITF Γ’ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη (Πρακτικό 1η συνεδρίασης 26.6.2014) και προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και επεξεργασίας των αιτήσεων τους, η ημερομηνία έναρξης της Σχολής μεταφέρεται στις 18 Ιουλίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, τα ειδικά προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Υπουργική Απόφαση 17012/6.6.2014 (ΑΔΑ: ΩΚΑΣΓ-Σ1Ω), ΦΕΚ 1622/Β/19.6.2014

Όπως δημοσιεύτικε στην Ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr