Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Πανελλήνιο Τεχνικό Σεμινάριο & Εξετάσεις DAN, Ιούνιος 2014

Η Αθλητική Ομοσπονδία TAEKWON-DO Ελλδος προκηρύσσει Πανελλήνιο Τεχνικό Σεμινάριο και εξετάσεις Νταν, την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014, στην Αθήνα στο κλειστό γυμναστήριο Ζωγράφου. Το τεχνικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί από τις 09:00 π.μ. έως 13:00 και 15:00 έως 18:00 μ.μ. ενώ οι εξετάσεις για 3ο Νταν και άνω θα διεξαχθούν στις 13:00.

Το κόστος συμμετοχής του Τεχνικού Σεμιναρίου ορίζεται για:

• έγχρωμες ζώνες 15€ το άτομο

• μαύρες ζώνες 20€ το άτομο.

Στις εξετάσεις για 3ο Νταν και άνω δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις εξέτασης που ορίζει ο σχετικός κανονισμός της I.T.F. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία της Α.Ο.Τ.Ε. την ημέρα των εξετάσεων τα παρακάτω έγγραφα:

• Αίτηση εξέτασης Dan του ασκούμενου με πλήρη στοιχεία και δύο φωτογραφίες.

• Απόδειξη Τραπεζικής κατάθεσης του παράβολου

Υπεύθυνος για την διεξαγωγή του σεμιναρίου θα είναι ο Αναστασιάδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής της Α.Ο.Τ.Ε.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr