Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Φ.Ε.Κ. Σχολής Προπονητών Taekwon-do I.T.F. Γ κατηγορίας

Η ίδρυση σχολής προπονητών Taekwon-do I.T.F.  Γ’ κατηγορίας στην Θεσσαλονίκη είναι καθ’ όλα νόμιμη και εκτελεστή έπειτα και από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Μόλις πριν από λίγες μέρες στις 19 Ιουνίου 2014, στο φύλλο με αριθμό 1622 του δεύτερου τεύχους, συμπεριλήφθηκε ως απόφαση στην ημερήσια διάταξη. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο όπως δημοσιεύτηκε.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr