Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Α.Ο.Τ.Ε. Κάρτα Υγείας Αθλητή

Ανάρτηση σχετικού εγγράφου της κάρτας υγείας αθλητή το οποίο θα μπορείτε να εκτυπώνετε.

Α.Ο.Τ.Ε. Κάρτα Υγείας ΑθλητήΑ.Ο.Τ.Ε. Κάρτα Υγείας Αθλητή

Α.Ο.Τ.Ε. Κάρτα Υγείας ΑθλητήΑ.Ο.Τ.Ε. Κάρτα Υγείας Αθλητή

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr