Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ITF Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Τα δικαιολογητικά για όσους ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Σχολή Προπονητών Α' κατηγορίας Taekwon-do I.T.F σύμφωνα με το ΦΕΚ 2149/3.4.2023 είναι τα παρακάτω:

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας - βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν
είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων / Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής - γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:
Β) Προπονητές:

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα, με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της νίκης του/της αθλητή/τριας.
- Αντίγραφο σύμβασης εργασίας με Αθλητικό Σωματείο ή Αθλητική Ομοσπονδία, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS), η οποία να ήταν σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα που επιτεύχθηκε η νίκη.
- Βεβαίωση συνεργασίας με τον/την συγκεκριμένο/η αθλητή/τρια που πέτυχε την συγκεκριμένη διάκριση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή / Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή / αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία.(Επισυνάπτεται αίτηση που θα πρέπει να αποσταλεί στην ΑΟΤΕ)
7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και απόφοιτους άλλων ΑΕΙ
απαιτούνται:
- Πτυχίο.
- Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση απαλλαγής μαθημάτων).
Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Eναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω του ιστότοπου www. gov.gr και να το υποβάλουν ώστε
το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή του.
 
ΥΓ. Επισυνάπτεται αίτηση που πρέπει να αποσταλεί στην Α.Ο.Τ.Ε ώστε να λάβετε βεβαίωση συνεργασίας με τον αθλητής/τρια σας.
 
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά  ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού: 
πατώντας το εικονίδιο: Σύνδεση.
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι μέχρι και την 24η Απριλίου 2023.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr