Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις Σχολές Προπονητών Β’ και Γ’ Κατηγορίας που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη

Η Α.Ο.Τ.Ε. προσκαλεί τους υποψήφιους προπονητές-τριες να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των Σχολών Προπονητών Β’ και Γ’ Κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη

Για την παρακολούθηση της Σχολής Προπονητών Β’ Κατηγορίας απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης προπονητή κατατεθειμένης στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., από την οποία προκύπτει ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια ημερολογιακά από την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ Κατηγορίας.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr