Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προπονητές Εθνικής Ομάδας 2017

Η Αθλητική Ομοσπονδία TAEKWON-DO Ελλάδος σας ενημερώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν ως Ομοσπονδιακοί προπονητές για το έτος 2017 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα έως 05 Μαρτίου 2017.

Βιογραφικό σημείωμα χρειάζεται μόνο για τους προπονητές που θα κάνουν πρώτη φορά αίτηση στην Ομοσπονδία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους υποψήφιους είναι:

  • να είναι κάτοχοι 4ου βαθμού Νταν
  • να έχουν γνώση αγγλικής γλώσσας
  • να έχουν δίπλωμα προπονητού TAEKWON-DO ITF ή πτυχίο ΤΕΦΑΑ

Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές θα προταθούν από την Τεχνική Επιτροπή και θα επιλεγούν από το Διοικητικό συμβούλιο της Α.Ο.Τ.Ε.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr