Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Ανακοίνωση για πρόκριση E/N 2016

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του αλυτάρχη των αγώνων πρόκρισης για την εθνική ομάδα των Ε/Ν, κ. Παντελή Παπαδόπουλου λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχής και σύμφωνα με την πρόβλεψη της προκήρυξης, οι αγώνες θα διεξαχθούν μόνον το Σάββατο στις 2-7-2016.

Ανακοίνωση για πρόκριση E/N 2016Ανακοίνωση για πρόκριση E/N 2016

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr