Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Σχολή Προπονητών TAEKWON-DO ITF

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Σχολή Προπονητών TAEKWON-DO ITF Γ΄ κατηγορίας που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη (πληροφορίες αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ), θα πρέπει άμεσα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο email της ΑΟΤΕ, για τον λόγο ότι η δημιουργία της σχολής προπονητών απαιτεί, ο αριθμός των υποψηφίων να είναι πάνω από 30. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αντικαθιστά την αίτηση συμμετοχής. Η χρονική περίοδος που θα κατατεθούν οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αφορούν στην συγκεκριμένη σχολή, θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr