Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Οριστικοί πίκανες εισακτέων και μη - Σχολή Προπονητών Α' επιπέδου 2023

Η Επιτροπή Διοίκηση της Σχολής, μετά από συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την 8η Αυγούστου 2023 και αφού έλαβε υπόψη της τα εξής:

α) Το άρθρο 1 «Επιτροπή Διοίκησης – Γραμματέας Αρμοδιότητες» και τα άρθρα 6 & 8 «Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αντίστοιχα,της υπ’αρ ΥΠΠΟΑ/604608/06-12-2022 Απόφασης Ίδρυσης της Σχολής και της υπ’αρ ΥΠΠΟΑ/126890/16-03-2023 Απόφασης Τροποποίησης αυτής.
β) Το άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα,
γ) Τον έλεγχο των ενστάσεων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων σπουδαστών στη Σχολή, Αποφάσισε την έγκριση και την ανακοίνωση των Οριστικών Πινάκων εισακτέων και μη στη σχολή, ως εξής:

Οριστικοί πίκανες εισακτέων και μη

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr