Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Bosnia Open 2017 A Class

Dear friends,

Within organization of TaeKwon Do Federation of Bosnia and Herzegovina and TaeKwon Do club Srpski Soko from Zvornik, on 20th and 21st of May 2017, we will organize a Tournament of “A” Class.

On this occasion, it would be a great honor if you in accordance with your own organizational terms, reserve time for our tournament and enlarge this manifestation with your presence.

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr