Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Πρόγραμμα δια ζώσης διδασκαλίας 21/10/2017 - 24/02/2018 - Σχολή Προπονητών 2017

Γνωστοποιείται το Πρόγραμμα για τη δια ζώσης διδασκαλία περιόδου 21/10/2017 - 24/02/2018, αναφορικά με τη Σχολή Προπονητών 2017 Taekwon Do ITF

Πρόγραμμα δια ζώσης διδασκαλίας 21/10/2017 - 24/02/2018

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr